Varför LED ?

Varför lönar det sig att byta lysrören till Valtavalo G4 LED-lysrör?

Betydande kostnadsbesparingar
Energibesparingen för belysning är 70 – 90 % beroende på jämförelsebelysningens typ och ålder. LED-lysrörets mångfaldiga livslängd jämfört med ett vanligt lysrör innebär märkbart lägre underhållskostnader för belysningen. Gamla armaturer kan användas längre när du övergår till LED-lysrör, eftersom armaturens induktor inte längre belastas i samma utsträckning och värmebelastningen på rörhållaren minskar. Du slipper också förnya tändarna efter den första installationen.

InstallEasily

Installera enkelt genom att byta ut röret och tändaren i dom flesta T8-lysrörsarmaturerna.

Bättre ljus
Valtavalo G4 LED-lysröret ger ett högklassigt ljus med hög färgåtergivning. Dessutom är det, som första röret på marknaden, helt flimmerfritt. LED-ljuset innehåller blåa våglängder som är väsentliga för synligheten samt ett obrutet spektrum för hela det synliga ljusområdet, vilket är viktigt för att kunna urskilja färger. Detta rena, naturliga ljus lämpar sig för alla miljöer där det är viktigt att se bra. Ljuset kan också användas omedelbart utan fördröjning och blinkningar i tändningsskedet.

Miljön tackar dig
Genom att välja ett G4 LED-lysrör påverkar du även miljön positivt. LED-lysrören innehåller varken kvicksilver, bly eller andra tungmetaller och är således inte heller problemavfall. Valtavalos G4 LED-lysrör har en mycket hög återvinningsgrad – över 95 %. Valtavalo har också satsat på tillverknings- och förpackningsmetoderna. Förpackningarna innehåller så mycket återvunnen och återvinningsbar papp och pappersmassa som möjligt.Tack vare den betydande energibesparingen minskar behovet av el producerad med fossila bränslen.

Säkrare belysning
Genom att övergå till G4 LED-lysrör undviker du risker förknippade med belysning, såsom UV-ljus som är skadligt för människor och många material. Lysrör som endast glöder i ändarna vid slutet av sin livslängd är också en av de vanligaste brandorsakerna. I LED-lysrör används inga farliga ämnen såsom kvicksilver och rörets yta kan inte heller splittras. Därför passar G4 LED-lysröret utmärkt också för användning inom livsmedelsindustrin.